Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 296. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Løverdag Morgen. [27.1. 1855].

Kjære Andersen!

Vore Breve gaae ikke mellem Nyhavn og Classens Have med electrisk Telegraph, (som en hvis Prinds vilde sende Pakker med,) ikke engang med Jernbanefart, thi først denne Morgen fik jeg nu Deres kjære lille Brev af 26d2885) og skynder mig at besvare det, idet jeg sender Dem det ønskede portrait,2886) een af mine bedste Skatte! Dersom en Tegning herefter vil blive bedre, end dersom her tages en Copie af min Daguerreotype, - saa vil jeg jo være saa menneskekjærlig at undvære min Ejendom saalænge til en Teg­ning er taget derefter, det maae kornme an paa Dem, hvad De helst ønsker. Jeg er bange at en Copie ikke vil blive saa fortreffelig, som denne Origi­nal. Det er et vidunderligt portrait efter min Mening, med et saa vel­signet Udtryk, at det skulde være en heel Herlighed at faae den sarnme Lighed i lithographie. Men, kjære Ven - hvem De saa skal laane min

Skat, maae De paalægge at passe rigtig godt paa den, og være ret forsigtig med den; hører De,-!!!

Men hvad er det, kjære Ven, atter er Deres Sind tungt, ja Kulden og Sneen kan vel tynge paa Sjæl som paa Legeme; naar jeg fryser ret dygtigt, lader jeg mine Tanker flyve til mine kjære tropiske Lande, og forestiller mig ret levende hvor dejligt der er, naar man sidder i en aaben kjølig Hal og hører Vinden sagte suse i Sukkerrørene og Palmerne, medens Pelica­nerne slaae ned i Vandet og pladske ret lystigen! Ja det er at leve! Hvor kan jeg længes efter al den Herlighed! Ogsaa De har Udvee -, men er let­tere tilfredstillet, De længes kun til Italien, hvor jeg finder Climaet næsten ligesaa daarligt som her - nej - kom engang over Havet med os - saa skal De see!

Deres Bearbejdelse af Landsbyhistorien, troer jeg gandske fortreffelig, Deres tildigtede Sange ere meget smukke, men mellem os, jeg maae jo sige Sandheden, er Stykket selv, for Tydskt

til at være efter min Smag. Stor Tilfredstillelse har jeg glædet mig over, at De har af det, som jeg hører fra alle Sider, selv i min Eensomhed!2887) God Morgen, kjæreste Ven, Gud velsigne Dem, gid De var saa let om Hjertet som en Fugl.

Deres tro systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost