Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 294. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Søndag Aften [7.1.] 55.

Kjære Andersen!

I et Brev jeg modtog i Gaar fra Paris fra de ædle gode Springs, er der saa Meget Kjærligt til Dem, som jeg iler med at bringe til sit rette Sted.

Først takke de »tusinde Gange« for »Andersens picture« som de finde »fortreffeligt, Udtrykket ualmindeligt behageligt for en Daguerreotype«, men han har »saa meget det kjærlige Udtryk af sin ædle Sjæl i sit Ansigt, at selv en Daguerreotyp griber Noget deraf!«

»But he has so much the kind expression of his generous soul in his face, that even a Daguerreotype caught something of it!« Men egentlig burde jeg afskrive det Meeste af det Brev til Dem, thi sende det, nyttede ikke, da de begge skrive meget ulæseligt, og læse det for

Dem - ja det er jo en Glæde der er mig nægtet. Mrs: Spring giver et yndigt Billede af sine tre Børn, da Deres »Stories« bleve læst højt for dem, med Andersens por­trait stillet op paa Bordet af lille Jennie, der sagde: »at det var som om Hanselv

fortalte dem Historier!« - I alle Juleboutiquer langs Boulevarden søger den lille Herbert dagligen efter »A Money pic«; - men jeg tænker den er kun at finde her, en dansk national idée.

Efter at have talt saa smukt og kjærligt om »ved det yderste Hav« slut­ter hun med: »Thancks and blessings for Hans Chr: Andersen, and love from us All to him!« Senere tilføjer hun: »A happy new year to Hans Chr: Andersen, to You, - Your brother - friends, and all the world!«

Foruden disse Steder gjør hun ofte Hentydninger i Sit Brev til Dem og Deres Virken, men som vilde være for vidtløftige at afskrive. ­

At De har det godt saae jeg i Gaar Aftes, jeg havde et Glimt af Dem i Concerten,2882) eller rettere ved Udgangen; vi ventede vores Vogn, da De passerede i dyb Samtale med en lille tyk Herre, jeg troer Hr Gade. Piano­spilleren havde jo en dygtig Færdighed - sans ame!

God bless You dear friend!

Vær rask og glad, men glem ikke at lade mig vide, dersom De har Brev fra Dickens, eller i det Hele

Deres altid den Samme systerlige Henriette Wulff.

Det er sandt - min Svigerinde har bedet mig bede Dem om, (bare det ikke er lidt ubeskedent) naar Deres ny Stykke2883) første Gang

gaaer, De vilde være saa ædelmodig at skaffe hende to Billetter til Amphitheatret saa nær Skuepladsen som mulig. - Undskyld kjære Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost