Dato: 29. november 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 283. Fra H. C. Andersen.

Onsdag-Middag [29/11 1854].

Min kjære, søsterlige Veninde!

Imorges tidlig fløi een Brevdue afsted, den er vel indtruffet? her kom­mer en anden med det forlangte »Billede« under Vingen; jeg havde ingen Afskrift og maatte altsaa først skaffe een, naar De har benyttet den, maa jeg da faae samme tilbage , ellers maa jeg igjen skrive een til min Sætter, thi mit første Manuscript kan kun jeg tyde. ­

Imorgen skal jeg tage fat paa »Pengegrisen« og De erholde Afskriften. - Naar De har oversat det paa Engelsk som jo er Deres Mening og De har Tid dertil , da lad mig faae en Afskrift, jeg sender da samme - Deres Haandskrift - til Dickens,2863) som en lille Juleblomst ude fra Deres Vinter­villa. ­

Hils Hr og Fru Spring, hils Deres egen fortreffelige Broder og tænk som altid venlig paa

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus