Dato: 25. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Marts 1851.

Kjære Ven!

Idag har jeg faaet Brev fra Arvestorhertugen af WeiIDar; han er særdeles glad over at erholde min Buste fra Deres Haand og beder mig foreløbigt udtale til Dem hans særdeles Tak; han vil senere selv skrive Dem til og sige, hvor meget han skjønner paa Deres venlige Opmærksomhed mod ham. Han tilføier dernæst, at jeg maa bede Dem endeligt sørge for, at den bliver særdeles vel indpakket, at den ikke skal lide paa Reisen, og sender mig dernæst en Adresse for Dem til den sachsiskse General-Consul i Hamborg; den er skreven med Hertugens egen Haand, saa De vel kan lade den følge med til Consulen, der maa kjende samme, og altsaa vel er endnu omhyggeligere; samme Papir lægger jeg ikke heri, da jeg ikke veed, om Fodposten efter min Udskrift her bringer nøiagtigt mit Brev; lad mig derfor snarest vide, om De har modtaget det, og da skal jeg sende Dem »Adressen til Consulen«. Hils hjerteligt Deres Kone! Det var da sidste Gang De, hun og jeg vare samlede hiin Middag hos Ørsted, husker De vor Samtale om »Tro og Videnskaben«? Hils Fru Læssøe og Fru Bech!

Venskabeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant