Dato: 28. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Til Capitein-Lieutenent i Søe Etaten Ch. Wulff. Maritime Adjudant for den kommanderende

General i den danske Hærs Hovedquarter (i det slesvigske).

Glorup den 28 Juli 1850.

Kjæreste Ven!

Skriv mig dog til, skriv blot nogle faae Ord, jeg er i en gruelig Angest for Dig! o jeg kan ikke ret være glad i Seiren ved Tanken om de Mange vi have mistet, de Mange der lide! o, det er jo græsseligt! - Læssøe er ogsae faldet, min kjære, kjække, forstandsfulde Ven! jeg har i denne Aften i Taarer skrevet et Brev til hans gamle Moder! hun er vistnok uendeligt dybt bedrøvet, han var hendes Stolthed og Glæde, og hun havde Grund dertil. Jeg kan endnu ikke tænke ret paa Seiren, jeg veed ikke hvorledes mine Venner have det! derfor skriv dog Du, men strax, strax om det er mueligt, jeg bliver her til imorgen otte Dage og gaeer da til Korzelitze! / Gid jeg kunde pleie de Saarede, gid jeg i Flensborg kunde give dem en Lædskedrik. Jeg læste, at man havde belagt Flensborg Gader med Halm for at de Saarede ikke skulde stødes paa Stenene, jeg græd derover! - med Sjæle-Angest tænker jeg paa hvad det endnu kan koste os, før Rendsburg er vor! - kjære broderlige Ven, lad mig dog strax høre fra Dig og hils - - ja hils dem Alle, Alle som kjende mig, jeg kunde kysse Soldatens haarde Hænder og velsigne ham for hans tro Hjerte, for alt hvad han udholder og gjør - og jeg, jeg kan slet intet gjøre! Lev vel! Gud velsigne og bevare Dig min broderlige Ven.

H. C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus