Dato: 16. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøb: 16 December 1848.

Min kjære søsterlige Veninde!

I Dag, efter Theater-Prøven, kom jeg hjem Klokken tre og fandt Deres kjærkomne Brev, tak derfor! hvad Indbydelsen til Middag angaaer, da har jeg allerede tidligere taget mod een hos Agent Ludvig Zinn,2020 siig Deres Søster det og tak hende! Var det ikke saa seent paa Dagen, som det er, da havde jeg selv bragt mundtlig Beskeed, det vilde have glædet mig inderligt, en Gang at træffe Dem hjemme, hvilket jo hører til denne Verdens Umueligheder. Frøken Cold har jeg i Dag staaet i Snavset med og baaret paa Taage, Gud veed hvor mange Centner, Himlen tildeelte os hver! tryk hendes Haand fra mig og nik venlig til den elskværdige Oldtids­, bevarer! Deres Svoger sagde forleden, at jeg gjorde forlidt af hans Kone og for meget af Dem; - det var nydeligt sagt af ham - bed hans elskvær­dige Kone kysse ham. Hils Broderen og Sønnerne og er den nydelige Bro­derkone2021 der da - neier De! og nu Lev vel! vi sees paa Mandag i Leiren.

»Piben lyder -!«2022 der med aabnes Festen fra min Side, det var mærke­lig om jeg engang skulde være forud for Publicum. Vil De friske lidt op Interessen for Frøken Bræmer!2023 - En behagelig Aften.

Deres meget elskværdige, jeg mener ærbødige Brorlille.

[Udskrift]

Frøken Henriette Wulff

hos Conferensraad Kocks Ny Kongensgade.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus