Dato: 4. juni 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

137. Fra Jonas Collin. Onsdag 4 Juni 1845

Kiære Andersen

fra Løfler fik jeg 2 Gange 80 r eller med andre Ord I 60 r, saa at De - de modtagne 50 r fraregnede, har 110 r tilbage plus de forrige 400 r -

Natten førend jeg læste Deres rørende Brev til Theodor om Kioleforvexlingen, drømte jeg, at et Par ny Buxer, som jeg Aftenen i Forveien havde faaet fra Skræderen, vare blaae istedet for sorte, og saa snart jeg vaagnede om Morgenen, tog jeg strax Buxerne frem; men see! de vare sorte; derimod rammede Farve-Ulykken den stakkels Andersen! Af Theodor har jeg endnu ikke hørt, hvad Fleron anfører til sin Retfærdiggiørelse.

– Nu kom Theodor fra Fleron. Denne forsikkrer,at den Kiole, som De har faaet, har De prøvet hos ham, at De udtrykkelig havde forlangt Klæde omtrent af den Farve, som De havde i Deres Frakke. – Sagen bliver mere og mere indviklet – Jeg spurgde Theodor, om Fleron havde yttret sig villig til, at ombytte Kiolen - Derom havde Theodor ej spurgt, han troede det vel, men fandt, at naar De havde seet og upaa-anket prøvet Kiolen, saa var det haardt for Fleron.

Hvad Enden skal blive paa dette kritiske ja fast tragiske Tilfælde, er jeg ikke i Stand til [at] sige.

Forresten hilses fra Drewsens etc.

Deres

Collin.

Min Respect til Fru Baronesse Stampe !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost