Dato: 21. april 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjøb. den 21/4 30

Kjære Hr. Liunge

Her sender jeg Dem to smaa Bidrag, det vil fornøje mig meget, om De kan og vil benytte Dem, men jeg ønsker dem begge to i Repertoriet for Morskabslæsning.

I den sidste Tid har jeg været syg af og til, men haaber nu, at det vil bedres, naar Sommeren nærmer sig og jeg tænker, at naar først Blomsterne springer ud, jeg da lidt oftere vil kunne springe ud til Dem med lidt Grønt fra min Hauge, dersom De [overstr: skulle] bryder Dem om det.

Venskabeligst

Andersen.

Tekst fra: Ejnar Askgaard