Dato: 2. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjære Hr Liunge Glædeligt Nytaar!

Jeg har været syg og er endnu ikke ganske vel, ellers havde De seet mig hos Dem. Det giør mig meget ondt, at alt hvad De i sidste Tid har anmodet mig om, jeg ikke har kunde opfylde. Klintekorset har allerede Ove Thomsen taget til Dagen, ligesom hr Herz har bedt mig om det, og i 3 Blade gaaer det neppe om det staaer. Her sender jeg Dem mine Digte, vil De blade dem igjennem? Maaskee taler De lidt om Nyhederne deri, paa Mandag, og at Bogen erholdes for 7 # 33 i Store Kongensgade 3 Sal. Snart skal De i æstetisk Henseende høre fra mig.

Deres hengivne Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard