Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: Februar 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Henr. Iversen
Sprog: dansk.

[Februar 1823]

Til St. Hr. Bogtrykker (og udgiver af Avisen) Iversen Vestergade i Odense

Gode Hr. Iversen

Jeg tager mig den Frihed at skrive Dem til om en lille Anmodning, som jeg haaber, at de ikke bliver vred for; da de dog har lovet, at vis de kunde være mig til nogen Tjeneste de da vilde. - Altsaa. - Jeg sagde dem sidst i Kjøbenhavn, at jeg ikke kom til Odense før jeg Nogenledes kunde vise mig peen i Klæderne, nu seer jeg mig, Gudskee-Tak, i stand dertil, og har derfor besluttet i Paasken at tage hjem til min gamle Fødebye, Moder, og mine Velyndere. - Vi faae Ferie her i Skolen, Mandagen før Paaske og jeg vilde da blive i Odense til næste Løverdag før Paaske, altsaa kun 6 Dage. - Men jeg veed, at min Moder har ingen Seng til mig da hendes Forfatning er Indskrænket, jeg tager mig derfor den Frihed at bede dem unde mig Nattely i de faa Dage, da det vil koste for meget at ligge paa en Gjestgivergaard. - Vil de ikke svare mig herpaa med første Post. - Hilsener til alle i deres Omgivning. -

ærbødigst Andersen.

Adressen: til Studiosus Actium, Desipel i den lærde Skole i Slagelse. - Logerer hos Frue Henneberg.

Tekst fra: Solveig Brunholm