Dato: 27. september 1821
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Til Theater-Directionen.

27. Sept. 1821.

Jeg vover her, skriftligt at anmode den høie Theaterdirektion om at opfylde mit inderligste Ønske! nemlig at faae Jaquinots Rolle i de 2 Grenadere, og da jeg har havd den Ære, som ellers kun faae tillades, at recitere den for Directionen og Hr. Lindgren siger, at den ikke anderledes kan spilles en jeg spiller den, nærer jeg det Haab at faae den i denne Saison og vis muligt, ogsa Claus i Viinhøsten, den sidste har H. E. Herr Kammerherre Holstein alt forrige Aar lovet mig, men sagde dengag, det ikke kunde skee før jeg kunde Musik o.desl. Nu, da jeg som Elev ved Syngeskolen er antagen, er fra denne Side intet i Veien. -

Forsømme mine Studier kan jeg ikke for at spille 1 eller 2 smaa Roller. Det vil snarere opflamme mig mere. To skjønne Søstere, som Minerva og Thalia, kan gjerne vandre Haand i Haand. Som Skuespiller, forlanger jeg aldeles ikke at træde frem, kun som Elev! Da, som jeg veed af de Hrr. Directører selv, at de Alle Interessere Dem for mig, haaber jeg De vil tage i gunstigst Overveielse, hvad jeg har anmodet Dem om. Man kan jo give mig den, og see hvorledes jeg sser ud paa Theatret. Jeg nærer det Haab at see mit ønske opfyldt, da ellers den høie Direction ikke har vilde seet mig prøve for den.

Underdanigst

Hans Christian Andersen

Elev ved det Kgl. Theater.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus