Dato: April 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Historier" 1855 ill. af Vilh. Pedersen]

Deres Naade
Fru Scavenius født Moltke

bringes denne Bouquet Historier

hjertelisgt og ærbødigst
af
H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm