Dato: September 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Esaias Tegnér

[Dedikation i "Agnete og Havmanden"]

Til Sverrigs Tegnér med inderlig Kjærlighed og Beundring fra Forfatteren.

En Digter ligner Fuglen, der flagrer over Vang,

Han bringer hvad han eier - sit Hjertes bedste Sang.

Kjøbenhavn i September 1834.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter