Dato: 23. januar 1832
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

... H.C. Andersen holdt for en 14 Dage siden en lang Samtale i Foreningen med en anden ung Digter, hvilken Samtale det morede mig at sidde og lytte til. Iblandt mere spurgte den yngre Digter ham, hvad han studerte, hvortil han svarede "Æsthetik!" Da den anden, der vel ikke var saa aldeles luftig som Andersen, Dagen derpaa spurgte , om han ikke havde noget Brødstudium, svarede han: "Nej, jeg studerer Æsthetik, - - ja, og så studerer jeg Naturvidenskaberne, - og Historie. Ja," gentog han med en saa veltilfreds Mine, saa jeg nær var brusten ud i Latter, "jeg studerer Æsthetik, Naturvidenskaberne og Histoire, især den nordiske". Den stakkels Nar! -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost