Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 9. marts 1855
Fra: C.L.N. Mynster   Til: Jens Christian Hostrup

Nestved. 9. Marts 1855.

Kiere Ven!

Længe har jeg havt Lyst til at skrive Dig til [....]

Jeg har læst "En Landsbyhistorie" med megen Interesse og kan ikke Andet end finde det en meget betydelig Frembringelse. Jeg indrømmer ganske dets Feil, at Parentheserne (hvadenten de komme fra Andersen eller ikke) ere affecterede, Dictionen ogsaa hist og her noget "überschwenglich", at der er noget Forkeert i Annas Forhistorie (S. 78), og at hendes første Optræden er lidt Kotzebueisk o.m.; men at Stykket baade i Anlæg og Characterer gaaer i Sandhed dybt, synes mig unegteligt, og at der er inderlig Sandhed baade i meget af den lette Natur - som Monicas simple Fromhed - og af den alvorsfulde (selv Meget i Matthias' Repliker). Havde det fundet en rigtig god dansk Bearbeider, der f.Ex. foruden Hiint havde kunnet formilde, hvad der gaaer for vidt, og - især i de sidste Acter - maaskee overskrider Scenens Grændser, da var det dog blevet langt bedre. Dette havde Du vistnok gjort langt bedre end A, der virkelig er noget tydsk i ikke god Forstand. Men dette Stykke alene viser, at det er en ubillig Floskel hos os, at Poesien i Tydskland er uddød; - i alt Fald er den sydtydske (østerrigske) og "landsbypoesien" det ikke. - Forresten maa et blot middelmaadigt Spil her giøre Skade, og Stykket er vist bedre at læse end at see.

Nu har jeg talt lidt med Dig om Allehaande, - skriv nu snart - og vent ikke, til Du faaer svaret paa Alt.

Din troe Ven.

L.M.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost