Dato: 16. september 1844
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Veile den 16 September

Bedste elskede Svigerinde

I Aftes glædedes jeg ved Dit og Christians Breve og takker paa det ømmeste derfor. [...]

Det er mig kjært at Kellermann og Andersen have opmuntret Eder, skade at Kellermann alt reiser igjen. Andersen haaber jeg bliver til efter Veddeløbene. Det er et hyggeligt Menneske skjøndt hans ikke smukke Udvortes. Flere Tyske der var i Føhr have ved Afreisen saa hjertelig takket mig for at have skaffet dem Andersens Bekjendtskab. Nu hilses Du og Alle Dine paa det hjerteligste af Kongen og mig.

Din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost