Dato: 26. oktober 1835
Fra: Peter Engel Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Før min Afreise fra Byen, der om faa Dage vil paafølge, ønskede jeg at sige Dem mit Farvel. For min Sundheds Skyld, for at styrke mine svækkede Nerver, - i 7 Uger har jeg ikke kunnet læse, gaaer jeg til Bornholm som Huuslærer. Gid De maa leve vel, og Alting lykkes for Dem. Gjør mig den Glæde at betragte dette Brev for hvad det er, et Brev, og svar mig derpaa. Min Fader vil befordre Deres Brev til mig. I mit [?il] vil det Glæde mig saameget at høre Noget fra mine Venner. Jeg er overbevist om at De opfylder mit Ønske. Farvel!

Deres hengivne og ærbødige

P.E. Lind

26 Oct 1835

S.T. Hr. H. C. Andersen

/

[Udskrift:] S.T. Hr. H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm