Dato: 23. december 1845
Fra: Peder Goth Thorsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Hr Andersen! Jeg hører at vi, som ellers kun sees i Kbhvn paa Rundetaarn og hvor det kan træffe sig, kunne ses her. Juleaften samles en Del Danske, Norske og Svenske i Hotel du Nord, Klok 6, hvilket jeg vil ej undlade at lade Dem vide med Tilføiende at det vilde være rart at se Dem der og få en lille Sang fra Dem dertil, blot et Par Vers til en bekiendt Melodi, hvilken da kunde indlægges i Morgen inden Kl 2 i Cafe Belvedere ved Operaen helst med Udskrift til Polytekn. Kandidat Jørgensen. Jeg bor nemlig temmelig langt borte i goldener Adler, Spandauerstr 73. Over Kbhavn kommer jeg fra Sverig, navnlig Stockholm, og har en meget varm Hilsen til Dem fra Mamsel Fred. Bremer, som hun meget lagde mig paa Hjerte.

Berlin Tirsdag 23 dec 45

Deres P G Thorsen

/

Til Hr H.C. Andersen

af Kjøbenhavn

Britt Hotel

Tekst fra: Solveig Brunholm