Dato: 20. marts 1840
Fra: G. Siesby   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Da jeg et Par Gange har været ved Deres Dør, uden at være saa heldig at træffe Dem, tager jeg mig herved den Frihed at erindre Dem om Deres venskabelige Løfte at beære mig med nogle Smaadigte til det paa Søndag udgaaende No af Morgenbladet, og vilde jeg være Dem særdeles forbundet hvis jeg kunde faaae dem i det Seneste til i Morgen Tidlig Kl 8.

Undskyld at jeg hænger paa som en Burre.

venskabeligst Deres

G. Siesby

d 20/3 40

S.T.

Herr H.C. Andersen!

Tekst fra: Solveig Brunholm