Dato: 4. juni 1842
Fra: A. de Saint-Aubain   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

4 Juni

Idet jeg tillader mig at sende Dem et Exemplar af Deres Sang, som jeg af en skammelig Forglemmelse har undladt at tilstille Dem igaar Morges, giver dette mig Leilighed til endnu engang at takke Dem ret meget for den venskabelige Beredvillighed, hvormed De kom vort Ønske imøde og saa smukt har bidraget til at gjøre Indvielsen høitidelig.

Deres hengivne

A De Saint Aubain

I Hast

S.T.

Herr H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm