Dato: 15. juli 1839
Fra: Christian Andreas Herman Kalkar   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Ven

Min Kone fortalte mig igaar, at De vilde glæde os ved Nydelsen af Deres iDag kl 2, men naar jeg virkeligen skal sige os, da maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, at jeg den ???? Skolemand, maa sidde paa Skolebænken fra 3-5, først fra Klokken 5 af kan hengive mig til en uforstyrret Gøren; kunde De derfor tage lidt Hensyn til denne min af os, da vilde det være os kjært. Iøvrigt behøver jeg vel ikke at tilføie, at det er os særdeles kjært at see Dem ellers, naar De har nogle Øieblikke tilovers og at det havde glædet os, hvis De var blevne Deres første Forsæt ???, at boe under vort èg.

Odense d 15de Juli 1839

hengivenst

Kalkar

Til Digteren H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm