Dato: 26. april 1851
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Chhvn d 26d April 1851

Kjære Andersen!

Dersom Du i Betragtning af Din Velvilie for Kermessen i Brugge skulde have Lyst at befinde dig i Selskab med to elskværdige Personer fra Brüssel, nemlig Leonard og hans Kone, skal det være en sand Glæde at see dig hos os til Middag, paa Mandag d 28de Kl 4. Du skal faa flamske Sild, for at gjøre det nederlandske Maleri fuldstændigt.

Din hengivne Ven og Beundrer

August Bournonville

/

S.T.

Digteren H H:C: Andersen

Ridder af Dannebroge Nyhavn

& & &

Hotel Christiania

Tekst fra: Solveig Brunholm