Dato: 1. juli 1838
Fra: Frederik Barfod   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1/7 1838

Høistærede!

I disse Dage begynder Trykningen af andet Oplag af min Læsebog; idet jeg derfor forsikrer Dem om, at de Trykfejl, som indløb i første Udgave, skulle vorde undgaede [!] i denne anden, tillader jeg mig tillige ikke blot at anmode Dem om at måtte [!] optage endnu et par Stykker af Dem, som enten forrige Gang undgik min Opmærksomhed, eller og først senere ere blevne til. Som sådanne, hvis Optagelse jeg ønskede, har jeg allerede mærket mig 1.) Mindedigtet over Biskop P.E. Müller og 2.) Konen med Æggene; mulig vil et nærmere Eftersyn endnu påvise mig flere sådanne. - Imidlertid vilde jeg også være Dem meget takskyldig, hvis De enten selv måske kunne henlede min Opmærksomhed på Digte af Dem, jeg burde optage, eller mulig endog overlade mig et eller andet, der endnu ikke måtte have set Lyset, og som jeg altså kun ved Deres egen særegne Godhed vilde kunne komme i Besiddelse af. -

Med megen Agtelse er jeg Deres ærb. og heng.

Frederik Barfod.

[Barfod bruger ikke-gotisk håndskrift, men å]

Tekst fra: Solveig Brunholm