Du har søgt på: +Glomdalsmuseet

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 6. oktober 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VII
Sprog: dansk.

Som Høidepunkter i vor Jordliv her
Staae enkelte af Dage, hvor vi see
Ud over det oplevede og Livet,
Og Glædes Tanke, store Alvors Tanker
Gaaer gjennem Sjælen til en mægtig Virken
[4 linier overstreget: Jo større Virkeplads des større Omblik,]
Fra Kongesædet paa slig Høitidsdag,
Og at et Kongesæde Mandens Plads,
Hvor riig og omstrakt er da i den Skuen]
Den Dag vi fødtes er sligt høide Punkt
En Fest til Fryd og Alvor, som vi feire!
Og Vennekredsen, og Taknemlige
Omringe os, erkjendende og glade;
Den som Gud gav en mægtig Virkeplads
Velsignende for mange rundt omkring sig
Der bliver Festen doppelt stoer og riig,
Og er det Landets Drot, hvis Hjertelag
Er Eet med Folket, som en Faders Fest,
I Land og Rige feires Høitids Dage/
Det Land hvor Kongen til sit [ulæselig skrift] tog
At Folkets Kjærlighed er ham hans Styrke,
Der tændes Festblus i de glade Blik,
Her og Flaget og
Drt danske Flag saae Folk fra Himlen ned
Udfolder sig paa
Udfolder sig paa Landet
I Bondens Gaard, hvor Sandhed boer i Aanden
O Bøn for Kongen
Til Kirken ved den dybe Orgelklang,
I festlig Kreds rundt om sig [overstr: Fryd] Festen byder
Den danske Skueplads, fra gammel Tid,
Var [overstr: alt] Festhal, og den bliver ei den samme

Imellem Folk og Konge altid var
Paa Alvorsdag en trofast Sluttensammen
Og under Glæden deeltes altid Glæden
Der var en Tid da Kongen næsten laae
Forstemmende til Ærefrygt - en Sphinx
Paa Bjerget selv en Holberg maatte
Med blottet Hoved vandre over
Slottspladsen, hædrende den døde Bygning,
En Holberg kunde ei faae Pladsen ved
sin Konges Bord - en sund, en oplyst Tid
Lad alt hvad Stort og Godt er festligt mødes. /
Nu taler Bonden med i Kongens Raad,
Og Kongehjertet giver Konge Glands
[Overstr: Alt Sandt og Godt og Skjønt, i Tiden groer,]
Den danske Scene er dog Holbergs Huus,
Der frit Tanke tør udflde sig Tale
Og Folk og Konge mødes gladelig
I ærlig Villie og i Kjærlighed
For Danmark derfor vaie Glædes Flag,
Og rundt om feires Kongens Høitidsdag,
[overstr: Vels Aands Solskin lyse over]
Hans Navn vil lyse i ham i vor Historie
I Sagn og Digtning, i en Alvorstid
Hans danske Sind og Hjerte erhans Glorie
Held og Velsignelse for Danmarks Konge,
Held og Velsignelse hører Danmarks til!

Tekst fra: Solveig Brunholm