Du har søgt på: +Nasjonalbiblioteket +Oslo

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 13. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Brandt
Sprog: dansk.

Kjøben 13. Nov 1849.

Komponisten Gläser lod mig vide igaar, at De med største Fornøielse maatte faae hvad De ønskede af Brylluppet ved Comosøen, men det er hans eneste Manuskript og han bad mig der om De ikke selv en Morgenstund, han er hjemme hver Dag til klokken 10 vilde komme ind til ham; jeg forstod, han vilde tale med Dem om noget i Musikken, Glæser boer ved gammel Strand og saa vidt jeg husker No 8, men han findes let.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Hr. Kapelmusikus Brandt!

Tekst fra: Solveig Brunholm