Dato: 2. april 1874
Fra: Nicolaj Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til H. C. Andersen.
(Ved et Familiebord den 2den April 1874.

-

Hver Gang den lyse Sol
Vækker den blaae Viol,
Og det spirer i de grønne Enge,
Da skal hvert Aar igjen
hans Christian Andersen
Føle Klang fra glade Hjerters Strænge.

Midt mellem Graad og Smiil
Fødtes hani April,
Og han arvede dens Melodier;
I ham var sænket ned
Vaarlivets Frugtbarhed
Og dets yndefulde Prophetier.

Og medens Tiden gaaer,
Kjendes den unge Vaar
I hans Digtnings rige Skaberevner:
Glæder og Liv og Sang
Fødes paa deres Gang,
De forsoner sødt, og Vej de jævner.

Dybt af Naturens Bryst
Died han Livets Lyst
Kaldte Uskyld frem i Øjne klare;
Og i hans egen Hu,
Dér er der Vaar endnu,
Og den skal ham evig ung bevare.

Hil ham paa Ærens Slot,
Eventyrrigets Drot,
Som i Hjerters Varme kan sig sole!
Lærde og Læge skal
Flokke sig i hans Hal,
Og han hyldes skal fra Hjem og Skole.

Børnenes lyse Blik
Hilser hans Ords Musik,
Milde Mødre skal ham Kransen binde;
Og fra hans Kongestol
Smaabørn med stumpet Kjol
Skal den lystigt om hans Hoved vinde.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost