Dato: 19. juli 1840
Fra: Carl August Adlersparre   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Til H. C. Andersen
Impromty.

-

Du Danmarks unge svan, du Nordens lyra,
I välljud dränk en rå forbistrings-tid.
Byg åter upp et ljusande Palmyra,
Men på Parnassen - fullt af sol och frid.
Fyll oss med skönhed! Likasom du ville
Från mörkrets makter återföra oss;
Och bada dig i morgonrodnan, snille!
Och skrif i den år Nords apotheos!

Du er en Skald! Som djupt i djupet stiger
Och högt i höjden * lyfter dig så lätt;
Och tvenne länders poesie du viger
Tilsammen uti fria tänkesätt.
Re'n till et stort, et ädelt mål du hunnit,
Och allas blickar fästas nu på dig;
Och har jag ej en vän uti dig funnit **
En vän för lifvet - som ej glömmer mig?

C. Adlersparre. 1840.

* Mulatten

** Do. sidan 60

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost