Dato: 11. marts 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Ved Carnevalet i Casino 1852

(et Optog i Nationaldragter fra alle Landets Dele drage gjennem Salen, det slutter Kreds og den lille Nisse, i graa Klæder og med rød Hue, træder op og siger:)

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted!

Som Pudsenmager er Nissen med. [Pudsenmager: ODS: skælm, klovn]

Jeg er hos Folket det gode Humeur

Samt Troskab til Hjemmet, den aldrig døer.

See, hvilken Skare i Høitids Pragt,

Rundt om fra Danmark den gamle Dragt,

En festlig Bouquet af det hele Folk,

Og jeg den Mindste, blev Skarens Tolk.

Vort Rige det er det ældste dog,

Med Heltetid, selv før Danebrog.

Hiin Heltetid af Skjalden priist,

Staaer gjenfødt, har Landsoldaten beviist.

I Snillet er Ungdom, det vil bestaae;

- Det gamle Danmark vil ei forgaae! /

Det holder sammen og Folket med,

Vor Herre vil ikke, det skeer Fortræd.

- Med Kløver og Humle, med Korn og Frugt

Staaer hele Landet velsignet smukt;

See Freden er draget i Landet ind,

Den være i Hjerte, den være i Sind!

Gud skjænke Danmark en Fremtid riig,

Der er dens mægtigste Fortid liig!

Vi holde sammen med muntert Sind,

Som nu, da vi dandse vort Carneval ind.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm