Dato: 20. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Melchior
Sprog: dansk.

Aldrig er Ungdomstiden forbi!

Jordlivet er et heelt Trylleri,

Solskin og Stormveir, Glæde og Smerte,

Der er en Verden lagt i vort Hjerte,

Den svinder ei, som et Stjerneskud.

Mennesket skabtes i Billed' af Gud.

Gud og Naturen staae evige unge;

Vaar, lær Du os sjunge,

Hver lille Fugl stemmer med deri,

"Aldrig er Ungdomstiden forbi!"

-

H. C. Andersen

At synge, ogsaa paa Veien til Kjøge i April 1875

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 121)