Du har søgt på:

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Gade
Sprog: dansk.

I det gamle Hjem.

Tirsdag-Aften den 27 April 1852.

De faaer ingen Vise, De faaer ingen Sang,

Men dog skal Sangværket sættes igang;

En Tale paa Vers, men ei udenad,

Jeg læser den op fra det skrevne Blad.

Gaae med om Hjørnet og ligefrem,

Saa er vi strax ved det nye Hjem,

Det ligger der paa den venstre Haand,

Og det er et Huus for Kjød og for "Aand".

Og Kjødet er godt har Slagteren sagt,

Men ovenover har Aanden Magt,

Derfra skal bruse Tonernes Hær,

I Verden vide, hørt fjern og nær,

Som Bølgen der orgler i Stormenes Suus;

Det bliver deromme, et mærkeligt Huus.

Hver Fremmet, som kommer til Kjøbenhavn,

Seer paa det og nævner da Gades Navn;

Derinde han boer med sit Jordelivs Skat, -

- Hun Hjerte-Slag har i Tonerne sat. -

Det nye Hjem, der som Rosens Knop

Endnu har ikke lukket sig op,

Guds Solskin der i det fuldeste Maal!

"Det nye Hjem" bringer denne Skaal.

H. C. Andersen

/

[Kuvert:] Fru Sofie Gade

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78. 22)