Dato: 1. juni 1838
Fra: Finantserne De deputerede for   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skrivelse dateret 1. juni 1838 fra &De Deputerede for Finantserne' om, at Kongen har tilstillet HCA en &Understøttelse af 400 Rdl. Sølv særlig af Finantskassen til Deres litterære Arbeiders Fremme".

SIGN.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus