Dato: 29. september 1819
Fra: Frederik Wiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efter forlangende bevidnes, at Hans Christian Andersen (Søn af bortdøde Skomager Hans Andersen og Moderen Marie Andersdatter) 14½ Aar gammel, er confirmeret i St. Knuds Kirke her i Byen, Søndag efter Paaske d.A. I Kirkebogen findes derhos følgende Dom om hans Kundskaber og Opførsel:

Har meget gode Evner og god Religions Kundskab; kand end ei hans Flid roses, hans Forhold kan dog ei dadles.

Til dette Vidnesbyrd siger jeg endnu, at han her under sin Skolegang stedse har opført sig ordentlig og vel.

Odense, den 29de Septbr. 1819.

F. Wiberg

Sognepræst ved Graabrødre Hospital og residerende Kapellan ved St. Knuds Kirke

[Segl]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus