Dato: 1855
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

... Grundtanken i "en Landsbyhistorie" er deilig, den unge Pige er smukt skildert, Scenen med Præsten er især mesterligt opfunden, dog synes det mig at Udførelsen ikke altid svarer til Tankens Høihed. Deresindlagte Sange ere smukke og let holdte, som sig bør. Jeg takker Dem for den Fornøielse, De dermed har skjænket mig og mange Andre; der er virkelig Følelse i Stykket og ikke blot Sentimentatlitet, hvilket Navn et vist Parti hos os kun altfor ofte giver den første.

Deres trofaste Ven

C. Hauch

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter