Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Pindsedag 1855

[Til tysk digter] I December modtog jeg Deres venlige tillidsfulde Skrivelse med de vedlagte "Digte", strax tillod min Tid mig ikke at gjennemlæse disse, men først ud paa Vinteren. Aabent og ligefrem tillader jeg mig at sige mit Svar. Hverken i Danmark, eller som jeg hører, i Tydskland er det i Øieblikket for en Forlægger at afsætte Digte, især af en ukjendt, ny optrædende Forfatter, denne maatte da, som det kaldes, bryde en ny Bane for at blive læst og bemærket og læst! - Jeg har spurgt mig for, men uden Nytte. Hvad min Boghandler Hr Lorck i Leipzig angaaer, da har jeg at underrette Dem om, at hans Forlags Program er, at udgive danske Værker i tydsk Gjengivelse og dernæst historiske Arbeider, hos ham vil jeg saaledes ikke kunde finde en Forlægger til Deres Digtning, selv under de virkelig høist beskedne Fordringer de gjør; at henvende sig til Brockhaus eller Vieweg kunde endnu skee, men jeg er temmelig vis paa at De heller ikke forlægger Digte af Andre end Forfattere med et allerede erkjendt Navn; min Anbefaling vilde her være mindre, og dertil kommer, som jeg ærligt maa sige Dem, jeg ikke er den rette Læser De har henvendt Dem til; jeg føler vel den Dygtighed i Sproget her aabenbarer sig, den Aand der gaaer gjennem det Hele, men jeg ønskede hellere i en anden Aabenbarelse at kjende Deres Musa; min Fordring til Nutidens Digte er: kort klart og rigt. - Et Arbeide i Prosa, dersom De har et saadant vilde bedre kunde bringes ud i Verden og har De et saadant, der har opfyldt Dem og som De giver Betydning, da skal jeg, saa vidt jeg kan det, tale derom i Tydskland til en eller anden dygtig Forlægger, jeg reiser fra Danmark sidst i Juni. -

I Haab om at De venligt og godt optager dette mit Brev forbliver jeg Deres

ærbødigste

H. C. Andersen

Til Forfatterinden af "Ein Demokrat in der Fremde"

"Ein deutscher Socialist"

"Erinnerungen"

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 12, 278)