Dato: 1. oktober 1824
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1. October 1824

.... Deres Charkterer glædede mig, heller ikke havde Latinen dennesinde været Stedbarn, og ikke sandt? for Digteren er den klassiske Uddannelse uomgjængelig nødvendig; der skalhan søge sine Mønstre, de skulle give hans Phantasi den høie Flugt, den sunde Retning, der hverken kommer Solen for nær eller dvæler ved det altfor Smaalige. Tro mig, arbeider De troligen nu i denne Tid, overvinder De alle Forlokkelser, der kalde Dem afsides, da vil De engang velsigne denne Kamp, denne Prøvelsens Tid. - Lad mig nu snart høre lidt fra Dem, lad hvert Ord være prigtigt sandt, skrift kun fuldeligen for mig; Deres Ven er jeg fordi De vil det Rette, og i Vennebarm skal hver Yttring ligge hos mig. Styrke, kjære Andersen, vil aldrig kunne fattes Dem, hvor trang end Veien er; altid lade De det staae lyst og levende for Dem, hvad Gud allerede hidindtil gjorde for Dem; han slaaer ikke Haanden af Dem, naar De ikke selv gjør det, og naar De endogsaa i det allermindste bliver Sandheden - dette aldrig misledende Compas - tro.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter