Dato: 2. november 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

Frøken Mathilde Ørsted

Adresse, Konferensraad &

H. C. Ørsted

Studiestræde

i Kjøbenhavn.

Onsdag middag 1846

2den Nov 1846

Kjære Frøken Mathilde!

Da jeg ikke veed om Deres Moder er hjemme endnu, betragter jeg Dem i Dag, som Huusmoderen og skriver til Dem, rigtignok noget silde, men jeg har i Dag faaet et Arrangement med mine Skrifter i England, jeg maa før Aften skrive et Par Breve, samt besørge en Korrectur saa at det ikke bliver mig muelig at være færdig til klokken 4; jeg beder derfor om jeg maa komme en anden Dag, eller idet mindste næste Onsdag; vær mig som altid venlig og god! Deres inderlig hengivne

H. C Andersen

istor Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm