Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 17. januar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams, Eduard Vieweg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Jan 1843

Kjære Hr Professor!

Vil De i vor fælles Interesse, oversætte nedenfor staaende Epistel til vor ubegribelige Nøler!

venskabeligst

H.C. Andersen.

Høistærede! –

I slutningen af forrige Aar tilskrev jeg Dem to Gange, Professor Abrahams siger mig at han har gjort det samme og endelig nu kort før Juul, efter mit Ønske atter sendt Dem Brev med den indstændige Begjæring at svare Een af os. De maa indsee at det ei kan være mig ligegyldig, i det jeg er dykket op i Tydskland, pludselig at forsvinde fordi at Forlæggeren af den tydske Oversættelse ikke lader denne udkomme; jeg begriber ikke hvorfor "Bazaren" ikke udkommer, og endnu mindre hvorfor De ikke beærer Professor A eller mig med et Svar.

Aldrig er der endnu for mig gaaet et Brev tabt mellem Italien, Grækenland og Danmark, det synes derfor utrolig at flere Breve kunne forsvinde, den korte Vei mellem Braunschweig og Kjøbenhavn. Jeg har, efter Deres eget Forlangende, sagt Kongen af Danmark, at mine samtlige Skrifter kom ud paa Deres Forlag og at De vilde dedikere ham disse; han modtog det meget naadigt, som jeg har tilmeldt Dem; nu er siden den Tid omtrent ¾ Aar hengaaet og ikke engang første Bind er indtruffet, ja De har ikke engang paa min særdeles Anmodning givet mig et Svar; jeg kan aldeles ikke forklare mig dette. Med næste Post (den 25de Jan) forlader jeg Kjøbenhavn, og reiser til Paris, jeg kan altsaa her hjemme nu intet Brev erholde fra Dem, men vil De i Løbet af 14 Dage, lade en Skrivelse søge mig i Holsteen paa Grevskabet Breitenburg, der opholder jeg mig sikkert til den 10de Februar; lad mig nu ved samme Leilighed vide om De i Mai er hjemme, jeg vil da lægge Veien fra Paris over Braunschweig for at hilse paa Dem; men siig mig tydeligt naar nu Bazaren kommer ud.

ærbødigst.

H. C. Andersen.

E.S. til Professoren

Vil De ogsaa give mig paa tydsk Adressen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning (5, 22))