Dato: 7. maj 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Borgaard
Sprog: dansk.

Ved Venners Afreise

Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge

#

Foraars Taagerne sig hæve,
Grøn er hver en Plet! -
Det at reise er at leve,
Blodet ruller let!
Solen kalder, Blomster dufte,
Milde Sommervinde lufte.
Ud, ja ud! vi Seilet heise
Det er Liv at reise!

#

Damp paa Bølgen, Damp paa Banen
Fremad drage vil!
Hverken Svalen eller Svanen
Flyver bedre til;
Nye Folk og nye Byer,
Vexle om, som Luftens Skyer,
Held Enhver, som Seil kan heise!
Det er Liv at reise!

#

Siig til Hamborg Bank, den sender Reise-Penge hid

#

Hils hvor Schellings Lampe brænder,
Hils al Aand, alt Viid!
Hils hvert Bjerg med stolte Graner,
Tydsklands Floder, Tydsklands Baner,
Hils de Smukke, stor og liden,
Siig, vi komme siden!

#

Donaus Keiser-Stad, jo atter
Frydfuld gjæster Du,
Sidst derfra vi fik en Datter,
Siig hvad faae vi nu?
Her hos os "Undine" bliver
Nu en Søn Du Hjemmet giver!
Flyv og see og syng os Synet
I en Sang, som Lynet!

#

Fuglen Vingen Slaaer mod Rude!
Venner flyv afsted!
Kundskabs-Frugten groer derude,
Sundheds Æblet med!
Venner flyv! I Frugten plukke!
Nyd det Herlige, det Smukke!
Glæde! Glæde! Seil I heise!
Det er Liv at reise!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 5, 3-6)

Det at reise er at leve,

Blodet ruller let!
Solen skinner, Blomster dufte,

Milde Foraarsvinde lufte:
Ud, ja ud! Vi Seilet heise.
Det er Liv at reise!

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 94, 383)