Dato: Januar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

Deres Naade Fru Kammerherreinde

Clasen

Hjerteligst og

ærbødigst

H.C.Andersen.

[Dedikation i: En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter efter S.H.Mosenthals &Der Sonnwendhof' med tildigtede Chor og Sange af H.C. Andersen. C.A.Reitzels Forlag. Trykt hos Bianco Luno. Kjøbenhavn 1855. ]

Tekst fra: Solveig Brunholm