Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

med Pakkeposten

til Hr. Student J. Collin

Adresse: Hr. Etatsraad E. Collin

Dronningens Tvergade Kjøbenhavn

Heri Concylier,

betalt

Tekst fra: Solveig Brunholm