Dato: 16. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert von Kræmer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Marts 1856

Hr Landshøvding!

Deres Høivelbaarenhed tillader at jeg ved dette lille Brev søger at gjenkalde mig venlig i Deres Erindring og at jeg tillige fører til Dem en europæisk Berømthed, Pjanisten Dreyschock. Her i Kjøbenhavn har han ved sit Geni og sin personlige Elskværdighed vundet Venner i alle, selv de høieste Kredse, overalt været en kjær Gjest. Han reiser nu til Stockhom, gjør derfra en kort Udflugt til Upsala, hvor jeg tillader mig, gjennem ham at bringe min Tak og Hilsen til Dem Hr. Landshøvding og hele Deres elskværdige Kreds.

Deres hengivne, erbødigste

H. C. Andersen

Høivelbaaarne Hr. Baron Kraemer

Landshøvding i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (0)