Dato: 11. september 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur, Hr. Rasmussen]

Det originale Lystspil, "Hr. Rasmussen" har en munter og livlig Dialig, som røber et umiskjendeligt Slægtskab med Dialogen i "den nye Barselsstue", men som ikke desmindre vilde fortjene endnu større Roes, dersom ikke Forfatteren altfor hyppigt havde indblandet Vendinger og Talemaader, somsynes at være laante fra ganske private Kreedses Omgangssprog og derfor ikke kunne være forstaaelige for Publicum. Ialfald er Dialogen det bedste ved Stykket, ja vel det Eneste, thi Handling er der næsten Intet fa, og Planen maa vistnok betragtes som mislykket, da den uventede Begivenhed, som slutter det hele, virker disharmonisk og forstyrrer Totalindtrykket, idet den spiller i det Sentimentale, og under alle Omstændigheder bringer en altfor tung Ballast ombord i saa let en Seiler. Hvorvidt Forfatteren - forudsat at han var tibøielig dertil - vilde formaae at raade Bod paa disse Mangler - skal jeg lade være usagt; men lade de sig ikke hæve, da troer jeg ikke, at Stykket kan egne sig til at bringes paa Scenen.

Allerærbødigst

J. L. Heiberg

Den 11. Sept. 1845

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter