Dato: 16. september 1842
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: "Agnete og Havmanden"

Da alting nuomstunder, især hos os, skal dramatiseres og bringes paa Scenen, enten der er et dramatisk Stof eller ikke, da lange episke Digte, Romaner og Noveller maa dele denne Skjebne med Romanzer og Kjæmpeviser, hvorfor de ikke ogsaa engang oversætte Visen om Agnete paa Holmegaard i dialogisk Form? Naar der kommer god Musik og Decorationer til, pleier jo Saadant at gjøre meer eller mindre Effect. Hr. Andersen, som ikke er meget stærk i den dramatiske Digterevne, er derimod mere Lyriker og har her fundet et episk Stof, somoprindeligen har et lyrisk Element og har givet ham Leilighed til at benytte det, vistnok med mere Held end ved de fleste af hans dramatiske Productioner. Stoffets rene Simplicitet kunde maaskee have fordret en Dialog i Prosa eller ialfald heller rimede Vers i den Hertziske Maneer. Da nu til Lykke temmelig af Mode komne riimfrie tragiske Jamber have saa tidt den uhelidge Virkning at bringe Tvang, Stivhed eller et over det Naturlige opskruet Udtryk ind i det simple Drama af mere idyllisk end heroisk Charakteer.

16. September 1842.

Molbech

Antaget

Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter