Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. maj 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d. 27 Maj 1870

Høistærede Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Jeg har søgt Dem i Kjøbenhavn i Dag; det vilde have været mig en stor Glæde at hilse paa Dem og jeg vilde tillige have bedet Dem, om en Tjeneste. Anton Nielsen og jeg agte nemlig at udgive en Almanak.endeel bedre end Flincks eller Wiisbecks, baade med Hensyn til Udstyrelse og Indhold og til denne ville vi bede Dem om at give os et lille Bidrag. Indtægten skal tilfalde den af os i Forening oprettede Folkehøiskole i Vester Skjerninge. Hvis De vil glæde mig med et Par Ord skriftlig, da er jeg paa Hotel Danmark i Baghuset Værelse No 6 til paa Mandag. Senere i mit Hjem Hundstrup ved Svendborg. Mest vilde det dog glæde mig hvis jeg inden min Afreise herfra kunde faa Lejlighed til at hilse paa Dem og sige Dem Mundtlig Tak for de mange glade Timer Deres Eventyr og andre Digtninger har skænket mig.

Med Høiagtelse og Taknemlighed

Deres

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: Solveig Brunholm