Dato: 13. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Glorup den 13 Juli 1850.

Min kjære faderlige Ven!

Med dette Brev følger en lille Pakke med Bøger og Blade, maa disse ikke blive i Deres Forvaring til jeg kommer hjem; medfølgende Brev til Mathilde Ørsted beder jeg om Anders maa besørge. De bliver jo ikke vred for de mange Comissioner. Brevet til Hertugen af Weimar har De vel faaet, naar dette kommer og sørget for at det gaaer med Dampskib og ikke over Land.

I det jeg skriver dette, kommer Tjeneren ind ad Døren med Brev fra Dem og Ingeborg! tak, tak! hjertelig tak! De veed ikke hvor lykkelig jeg bliver naar jeg hører fra Dem, min kjære, kjære faderlige Ven! - Etatsraad Benzon er her i Besøg, han fik i Dag et trykt Brev fra Clausen, Broberg, Forchhammer etc. etc., det er om Bidrag til at kjøbe et Landsted til H. C. Ørsted; hvem er Ideen gaaet ud fra? Hils Gotlieb og Gusta meget fra mig; siig Viggo Tak for Referatet af "Meer end nok!" jeg ser i Dag at Flyveposten, omtrent har Viggos, for mig smigrende Mening. Han kunde ellers gjerne selv have skrevet mig til, jeg har endnu aldrig faaet et Brev fra »lille Viggo«! Ingeborg skriver jeg til med det første, vil De hos [hende] i Dag hilse mange Gange og takke for Brevet. Naar hun skriver til sin Mand, vil hun maaske skaffe mig at vide om de paa Silkeborg har faaet mit Brev, jeg skrev strax derhen, da jeg 5 kom til Glorup og Drevsen lovede mig Brev igjen. Nu lev vel! bliv dejlig frisk og i velsignet Humeur til vi sees, og længe, længe derefter.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus