Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 2. april 1875
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2.den April 1875.

Kjære Andersen, høitærede Ven!

Idet jeg forbeholder mig, om nogle Dage personlig at bringe Dig min hjertelige Lykønskning til al den Glæde og Hæder som Din Fødselsdag654 vil skjænke ikke blot Dig, men Dine Venner, Dit Fædreland og Dine Beundrere over hele Verden, sender jeg disse Linier med Bilsen og Tak, fra mig og min hele Familiekreds hvor Du i mange Aar har været en trofast Ven og velkommen Gjæst og hvor Dine Digtninge i alle forskjellige Retninger ere blevne fulgte med den varme Paaskjønnelse som Din høie poetiske Inspiration fortjener, fordi den paa eengang opfylder Hjertet, vækker Phantasien og sysselsætter Tanken. Tusinde gode og oprigtige Ønsker for Din Sundhed. Alt Andet har jo Vorherre sørget for. Hans Velsignelse følger Dig!

Din hengivne gamle Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter