Dato: 11. august 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 11te Aug 1870

Kjære Herr H. C. Andersen

Tak for det vakre lille Eventyr! Jeg er næsten skamfuld ved, at jeg ikke før har meddelt Dem, at det rigtig er modtaget og øjeblikkelig efter afsendt til vor Forlægger. Boghandler Mickaelsen i Kronprindsensgade med Anmodning om at lade Dem læse en Correctur, men min Tid er saa optaget af Høstarbeidet, der i Almindelighed varer fra Morgen til Aften, at jeg neppe kan faae mine vigtigste skriftlige Forretninger besørgede. Det er ellers en rar Tid, den Høsttid, jeg glæder mig hvert Aar til den længe i Forvejen og det har jeg gjort lige fra jeg var et Barn.

Alle vore Tanker samle sig i de store politiske Spørgsmål. Det ser jo lidt broget ud for de gode Franskmænd, men det lader jo til, at De har et godt Haab. Her paa Landet er Stemningen god, jeg kan ikke noget Lignende siden 1848.

Gud bevare vort elskede Fædreland.

Med særdeles Højagtelse

Deres hengivne

Hj.

Mads Hansen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus