Dato: December 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VIII
Sprog: dansk.

Deres kongelige Høihed

forundte mig ved min Afreise Tilladelse til at sende Dem et Brev, skrive det jevnt og ligefremt ud af mit Hjerte, fortælle hvad Reisen bragte, den har i øvrigt ikke været saa lys og fornøielig som jeg tænkte mig at den skulde blive, et særdeles daarligt Veir har fulgt mmig lige her ned til Nizza, allerede i Wien, hvor jeg var i Begyndelsen af October, faldt Sneen og da jeg over Genf kom ind i Frankerige fulgte stormfulde, regnfulde Dage og her i Nizza er i denne Juletid saa koldt at man svøber sig ind som var man høit oppe i Norden; tre Graders Varme om Morgenen og syv a otte op ad Dagen, det ventede jeg ikke i Solskins Byen Nizza. Bjergene rundt om ere belagte med Snee, Orangetræerne, som i øvrigt staae prangende med Frugt, have sygelige Blade i den stærke kolde Nordenvinde, der blæser saa Havet løfter sig i mægtige Brændinger. Dog har Reiselivet ogsaa bragt Lyspunkter og om disse tillader jeg mig at fortælle. I Wien havde jeg især glæde ved at besøge Burgtheater og den nye store Opera. Theaterintendanten, Excellensen Munch Belinghausen, der som Deres kongelige Høihed veed, er Forfatter til "Griseldis" og til "Ørkenens Søn", var saa opmærksom at tildele mig en god Plads i Parquetter i begge Theatrene, og det hver Aften saa længe jeg var der. Kammerherre Falbe, ligesom min Ven Lytton, Søn af Digteren Bulwer, ligesom ogsaa den store Digter og Videnskabsdmand

[fortsættelse mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 729)