Dato: 5. september 1869
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvænget 5 Sept 1869.

Hr Jubilarius !

Forgjæves Forsøg igaar at træffe den Uovertræffelige!

Da Beundringskredsen i Morgen er tilsagt til Kl 5, og det vil tage nogen Tid før Quindekjønnet faaer ordnet Krøller o. a. d., bør Jubelynglingen ikke møde paa Valpladsen før Viseren er et godt Stykke over 5, og Tilbederne kunne antages at have givet Møde.

Bortførelsen ordnes i Henhold dertil af

Deres ærbødigste

Bortfører.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost