Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 28. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Sorø den 28 Sept 1855

Kjære Fru Kock!

Paa Søndag eller Mandag er jeg, om Gud vil, i Kjøbenhavn og glæder mig til at gjensee der alle mine Kjære! De veed at jeg for i Vinter har opgivet at blive i Italien, eftersom Choleraen der viser sig saa ondartet. Strax da jeg forleden Dag over Flensborg steeg i Land i Fyen og kom til Glorup skrev jeg et Par Ord til Deres Søster, min første Hilsen paa den hjemlige Grund skulde sendes hende; jeg er nu naaet Sorø, men da jeg ogsaa her bliver nogle faae Dage, tænkte jeg som saa, det er dog bedst herfra strax at sende det Skrevne, idet De mueligviis netop i disse Dage sender Brev til Søsteren, - vil De læse min Skrivelse til hende, jeg behøver da ikke her at gjentage hvad der allerede staaer, mundtlig skal jeg fortælle Dem hele min smukke Reise-Flugt hvis Bouquet egentligt var Opholdet paa Rigi. / Deres Mand vil jeg haabe føler sig styrket efter Bade- Opholdet i Norge, hils ham hjerteligt fra mig, ligesaa Sønnerne! fra Hauch har jeg i Udlandet faaet to velsignede Breve, det seneste især var saa rigt, saa inderligt, det bevægede mig og ligesom knøttede mig endnu inderligere til ham! han er en høist elskelig Natur, en sand Digter i den høieste og bedste Betydning, vil De lade ham sende en Hilsen fra mig og sige at jeg strax efter min Hjemkomst flyver ud til ham. -

Maleren Læssøe traf jeg i Schweitz i den lille By Brunnen, senere indtraf der Helene af Orleans, hun har hos ham bestilt et Maleri, forestillende Udsigten der! - Men nu Lev vel! Gud lad mig træffe alle kjære Venner friske og glade i Hjemmet.

Deres inderligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 192, billed 6500-01)